تصــاویر
پیش ثبت نام سال تحصیلی95-96آغاز شد

بازدید کنندگان عزیز می توانند برای پیش ثبت نام در مجتمع آموزشی نخبگان به آدرس زیر رفته و به صورت اینترنتی پیش اقدام کنند.

 

نکته9:

در الگوی هندسی اعداد مثلثی ، بین شکل هر مرحله و شکل مرحله قبل از آن ، رابطه زیر برقرار است .

شماره مرحله + تعداد مثلث های مرحله قبل = تعداد مثلث های هر مرحله

مثال :

در الگوی اعداد مثلثی ، اگر شکل مرحله چهلم از 820 مثلث ساخته شده باشد ، شکل مرحله چهل و یکم  چند مثلث خواهد داشت؟

  861 =41 + 820 = 41+ تعداد مثلث های مرحله ( 40) = تعداد مثلث های مرحله ی (41 )

 

 نکته 8:

یک راه بسیار سریع برای پیدا کردن اعداد الگوی مثلثی به صورت زیر است:

                ( یکی بیش تر ) × (شماره عدد )   = مقدار عدد

                                       2

مثال: در الگوی مثلثی  عدد دهم چند است؟

              55=110 = 11×110=مقدار عدد دهم

                      2           2

 نکته ۸:

الگوی یابی

یک راه بسیار سریع برای پیدا کردن اعداد الگوی مربعی به صورت روبرو است:                      (شماره ی عدد)   × ( شماره ی عدد)   = مقدار عدد

مثال: در الگوی اعداد مربعی عدد دهم چند است؟                                         100=10×10=مقدار عدد دهم

اعداد مرکب

 نکته 7:

واحدهای زمان ، مانند ثانیه ، دقیقه و ساعت ، 60 تا 60 تا تغییر می کنند، یعنی :    1 ساعت =  60دقیقه    و  ۱دقیقه    = ۶۰ ثانیه است.

در واقع اگر بخواهیم ۷۰ ثانیه را نمایش دهیم می نویسیم:                  ا دقیقه و ۱۰ ثانیه = ۷۰ ثانیه

همچنین اگر بخواهیم ۹۰ دقیقه را نمایش دهیم می نویسیم           ۱ساعت و ۳۰ دقیقه  =  ۹۰ دقیقه    

 نکته 6:

کاهی اوقات می توان جمع و تفریق اعداد را به صورت راحت تری نیز انجام داد.

بعنوان نمونه فرض کنید می خواهیم از دو میلیارد ، پانصدو پنجاه میلیون کم کنیم .

2000 میلیون                               یکسان کردن واحدها                       2میلیارد

550میلیون   -                                                                           550 میلیون -

1450میلیون

بنابراین حاصل تفریق ( 1450 میلیون ) یا (450 میلیون +1000 میلیون ) یا ( یک میلیارد و 450میلیون ) خواهد بود.

                                                                           یک میلیارد

 نکته 4:

جمع وتفریق به روش گسترده نویسی

می خواهیم حاصل 116+873 را به روش گسترده نویسی به دست آوریم برای این کار یکی از این عددها (مثلا 116 ) را به صورت گسترده می نویسیم

6تا یکی + 1ده تایی + اصدتایی =6+10+100=116

6تایکی را به 3تا یکی اضافه می کنیم می شود 9تا یکی ، 1ده تایی را به 7تا ده تایی اضافه می کنیم می شود 8تا ده تایی و 1صدتایی را به 8تا صدتایی اضافه می کنیم می شود 9تا صدتایی

989=116+873

از این روش برای انجام تفریق نیز می توان استفاده کرد

مانند :

111=825-936

8تا صدتایی را از 9تا صدتایی ، 2تا ده تایی را از 3تا ده تایی و 5تا یکی را از 6تا یکی کم می کنیم.

 نکته 3:

گسترده نویسی اعداد

درسال گذشته با نحوه گسترده نویسی عددها آشنا شدیم. دیدیم که از این طرق میتوان بسیاری از محاسبه های مربوط به جمع ، تفریق یا ضرب را راحت تر انجام داد.مانند:

1یکی+9تا ده هزارتا+8تا صدهزارتا +7تایک میلیون تا مساوی با 7890001

 

نکات مهم فصل یک ریاضی

 ضمن عرض تسلیت به مناسبت عاشورا و تاسوعای حسینی

فر

زندان گلم نکات مهم فصل یک ریاضی را بخوبی مطالعه کنید

نکته 1:

برای خواندن یک عدد حتما لازم نیست جدول ارزش مکانی را رسم کنیم بلکه میتوانیم ارقام را سه رقم سه رقم از سمت راست جداکنیم و عدد مربوط به هر طبقه را به همراه  نام آن طبقه بخوانیم .

مانند

                                             یکی             هزار             میلیون

                                          010               002              901

                                             ده                 دو             نهصدویک

با حروف: نهصدو یک میلیون و دوهزارو ده

نتایج هفته سوم لیگ برتر

این هفته نیز لیگ با نظم و برنامه از قبل تعیین شده برگزار شد و تیم ها با جدیت بیشتری به رقابت پرداختند و جابجایی هایی در رتبه تیم ها به وجود آمد اما همچنان تیم صدر نشین تیم انشیتین های جم هستند که این هفته نیز امتیاز کامل همراه با یک کارت سبز دیگر دریافت کردند.

تکالیف روز یکشنبه 3 آبان ماه

1)حل پلی کپی  تکلیف پایان هفته (فارسی،ریاضی و علوم )

2)یک صفحه دیکته از درس 1 تا 3

گزارش تدریس در کلاس چهارشنبه 29 مهرماه

1- تدریس ریاضی (الگوها:مربعی،مثلثی،عددی و هندسی )

2)برگزاری آزمون ریاضی

3)برگزاری لیگ ریاضی

4)تدریس اجتماعی :شورا

5)آآشنا یی با هنر معرق توسط مدیر محتر م مدرسه جناب آقای افتخاری

اولیا محترم دانش آموزان لطفا فایل عکس با کیفیت، گرفته شده در آتلیه متعلق به دانش آموزان با لباس فرم آموزشگاه تا تاریخ 6 آبان ماه 94به دفتر آموزشگاه تحویل نمایید.

 

logo

اطلاعیه

در درس هنر سعی خواهد شد دانش آموزان را با هنر معرق کاری آشنا کنیم به همین خاطر وسایل زیر برای درس هنر فردا مورد نیاز می باشد:

1-اره مویی2-کمان اره3-تعدادی تیغه ارهریز4-تخته سه لا به اندازه کاغذ

تکلیف روز چهارشنبه 29 مهر ماه

فردا ارزشیابی ریاضی از صفحه ی 1تا12 داریم خوب مطالعه کنید

2-وسایل زیر راجهت درس هنر  (معرق) فردا تهیه کرده و با خود همراه داشته باشید:

اره مویی- کمان اره- تعدادی تیغه اره  ریز- به اندازه ی یک کاغذ A4یک تخته سه لا        

باسپاس از همکاری شما دوستان عزیز

تکلیف روز چهارشنبه 29 مهر ماه

مطالعه ی ریاضی از صفحه ی 1 تا 12جهت ارزشیابی

گزارش تدریس در کلاس سه شنبه 28 مهر ماه

1-تدریس ریاضی الگوها

2- ارزشیابی از درس هدیه ها بصورت شفاهی

3-قرآن تدریس درس دوم جلسه ی دوم و سوم

4-فارسی تدریس و تکمیل درس سوم(رازی و ساخت بیمارستان)

تکیف سه شنبه 28 مهر ماه

1- رونویسی از بقیه ی صفحه ی 28با خط زیبا و رعایت اصول خوشنویسی

2-هدیه ها  فردا امتحان داریم بخوانید و مطالعه کنید

گزارش تدریس در کلاس دوشنبه 27 مهر ماه

1-تدریس الگو ها و توضیح در مورد مفهوم الگو و کاربرد ؟آن در زندگی

2-ساخت بادبادک در کلاس دست ورزی ذرس علوم

3- ارزشیابی اجتماعی

4- آموزش خوشنویسی

برنامه صبحانه و میان وعده دبستان نخبگان

 

تکالیف روز دوشنبه1394/07/27

8خط اول فارسی صفحه 28را با خط زیبا بنویسید.

اجتماعی مطالعه شود.

گزارش روز یکشنبه1394/07/26

امروز ریاضی عدد مرکب تدریس شد.

تمرین های صفحه13کتاب ریاضی درکلاس کار شد و رفع اشکال نمودیم.

علوم تغییرات مواد(فیزیکی وشیمیایی)تدریس شد.

اجتماعی درس سوم تدریس شد.

هدیه درس سوم تدریس شد.

فارسی آزمونک مهرماه گرفته شد.

تکلیف شنبه 25 مهر ماه

1- تمرین صفحه ی 13 در دفتر مشق نوشته و سپس حل کنید.

2-فارسی از روی صفحه ی 26و27 با خط زیبا در دفتر خوشنویسی بنویسید.

3- فارسی مطالعه کنید.بخوانیم و بنویسیم درس 1و2

گزارش کار شنبه 25مهرماه

1-تدریس ریاضی صفحه ی 12و13 و نکات مهم در دفتر ریاضی

2-فارسی :تدریس درس سوم (رازی و ساخت بیمارستان)

3- زبان در خدمت سرکار خانم کوشزاد بودیم

4-نجوم در خدمت جناب آقای ذنعیم بودیم

5- سنجش عملکرد علوم فصل 1و2

6-هدیه:تدریس درس سوم(بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست.)

گزارش هفته دوم لیگ برتر ریاضیات

امروز از همان دقایق اولیه شروع کلاس سوال بین همه دانش آموزان این بود که این هفته چه سوالاتی داده خواهد شد؟

ساعت دوم لیگ شروع شد و دانش آموزان این هفته با همکاری بیشتر و جدیتی که نشان از علاقه آن ها به این لیگ داشت به سوالات فکر می کردند و نکته جالب پیشی گرفتن تیم انیشتین های جم از رقبا بود که این هفته توانست نه تنها به تمام سوالات پاسخ صحیح بدهد که حتی اولین کارت سبز مسابقات هم به نام خودشان ثبت کردند.

رقابت همچنان بین بقیه تیم ها فشرده و سنگین هست و مطمنا در هفته سوم شاهد تغییر رتبه تیم ها خواهیم بود.

تکالیف آخرهفته سوم مهرماه

پسرای گلم شنبه آزمون علوم داریم.فصل یک و دو را خوب مطالعه کنید

گزارش روز چهارشنبه1394/07/22

اجرای نمایش راز گل سرخ در کلاس توسط دانش آموزان

لیگ برتر ریاضیات

دیکته از درس اول و دوم گرفته شد

اجتماعی درس سوم همدلی تدریس شد.

رونمایی از لیگ برتر ریاضیات

امروز ساعت دوم از طرح ابتکاری لیگ برتر ریاضیات در دبستان نخبگان جم رونمایی شد و دانش آموزان در هفته اول مسابقات در تیم هایی که مشخص شده بودند قرار گرفتند وبا همفکری و همکاری در تیم به رقابت پرداختند.

نکته جالب توجه مورد قبول قرار گرفتن این لیگ توسط دانش آموزان بود به طوریکه بعد از پایان مسابقه همه دانش آموزان به طور خودجوش به تکاپو افتاده و منتظر اعلام نتایج بودند که نشان از موفقیت بودن این طرح داشت.

دانش آموزان و اولیا عزیز برای دیدن نتایج و همچنین جدول کامل هفته اول می توانند از آیکون های بالای وبلاگ گزینه لیگ برتر ریاضیات را کلیک کنند.

 

 

تکالیف آخرهفته دوم مهرماه

دیکته از درس اول

بقیه درس یک را با خط زیبا در دفتر خوشنویسی بنویسید

صفحه8و9ریاضی را در دفتر مشق بنویسید