تصــاویر
تکالیف روز یکشنبه

به 3سوال ریاضی داده شده پاسخ دهید

علوم فصل سوم مطالعه کنید فردا تدریس فصل سوم داریم

هدیه ها مطالعه کنید

گزارش تدریس روز شنبه 9 آبان ماه

1- حل ده نمونه سوال تستی تیز هوشان در کلاس

2- حل سوالات ریاضی تکلیف شب

3-فارسی درس پنجم تدریس شد (چنار و کدوبن)

4-علوم از فصل 1و2 پرسیده شد

5-هدیه ها تدریس شد

برگزاری هفته چهارم لیگ برتر ریاضیات

چهارشنبه این هفته چهارمین هفته لیگ برتر ریاضیات برگزار شد که دانش آموزان به هماهنگی نسبی باهم رسیده اند و به تعدادی از اهداف مورد نظر در این طرح رسیده ایم.

این هفته فقط یک تیم امتیاز کامل کامل و تیم های تعقیب کننده صدرنشین همچنان تلاش می کنند تا رقابت را در بالای جدول فشرده و سخت تر کند.

تکالیف آخرهفته اول آبان

دیکته از درس 1تا4

ریاضی تمرینات آخر فصل یک

مطالعه علوم

بقیه تکلیف چهارشنبه 6آبان

حل تمرین های مرور فصل ریاضی (صفحه ی 18 و 19 )

باسپاس

روز خوش

ایام به کام

تکالیف چهارشنبه 6 آبان ماه

1- رونویسی از بقیه ی درس 4 فارسی  با خط بسیار زیبا

2- به سوالات ریاضی با دقت بسیار جواب دهید

3-تمرین دیکته از درس 4

4- قرآن بخوانید می پرسم (تا صفحه ی 24)

گزارش تدریس روز سه شنبه 5 آبان ماه

1- بررسی تکلیف ریاضی در کلاس

2- تمرین و دوره ی فصل 1 ریاضی

3- تدریس بقیه درس 4 فارسی

4- تدریس درس 5 اجتماعی (جمعیت)

تکلیف سه شنبه 5 مهر ماه

1-به 4 سوال ریاضی با دقت پاسخ دهید

2-ادامه ی رونویسی درس 4 از هر که.... تا شناخته می شود د صفحه ی بعد با خط بسیار زیبا

3- علوم مطالعه کنید می پرسم

گزارش تدریس دوشنبه 4 آبان ماه

باسلام

1-بررسی تکلیف ریاضی در کلاس

2- ورزش در زمین چمن

3-مروری بر فصل 1و 2 علوم

4- آموزش خط در کلاس

تکلیف روز دوشنبه 4 آبان ماه

1- رونویسی از درس چهارم (بازرگانی بود........تادر برابر بلاها)

2- قرآن می پرسم

3- ریاضی: به سوالها در دفتر ریاضی پاسخ دهید

والدین گرامی فردا ساعت 8:45  تا  10 صبح جلسه با اولیا داریم با تشریف فرمایی در این جلسه باعث گرمی محفلمان خواهید شد .باسپاس از توجه شما

گزارشتدریس در کلاس روز یکشنبه 3 آبان ماه

ا-ریاضی:دوره ی عدد نویسی و اعداد مرکب و نمونه  سوال ریاضی

2-تدریس فارسی درس چهارم(بازرگان و پسران)

3-دیکته از درس اول تا سوم

4-اجتماعی  تدریس درس 5 جمعیت ایران

5- علوم : دوره ی مواد تغییر می کنند و تدریس درس 3 رنگین کمان

نکته9:

در الگوی هندسی اعداد مثلثی ، بین شکل هر مرحله و شکل مرحله قبل از آن ، رابطه زیر برقرار است .

شماره مرحله + تعداد مثلث های مرحله قبل = تعداد مثلث های هر مرحله

مثال :

در الگوی اعداد مثلثی ، اگر شکل مرحله چهلم از 820 مثلث ساخته شده باشد ، شکل مرحله چهل و یکم  چند مثلث خواهد داشت؟

  861 =41 + 820 = 41+ تعداد مثلث های مرحله ( 40) = تعداد مثلث های مرحله ی (41 )

 

 نکته 8:

یک راه بسیار سریع برای پیدا کردن اعداد الگوی مثلثی به صورت زیر است:

                ( یکی بیش تر ) × (شماره عدد )   = مقدار عدد

                                       2

مثال: در الگوی مثلثی  عدد دهم چند است؟

              55=110 = 11×110=مقدار عدد دهم

                      2           2

 نکته ۸:

الگوی یابی

یک راه بسیار سریع برای پیدا کردن اعداد الگوی مربعی به صورت روبرو است:                      (شماره ی عدد)   × ( شماره ی عدد)   = مقدار عدد

مثال: در الگوی اعداد مربعی عدد دهم چند است؟                                         100=10×10=مقدار عدد دهم

اعداد مرکب

 نکته 7:

واحدهای زمان ، مانند ثانیه ، دقیقه و ساعت ، 60 تا 60 تا تغییر می کنند، یعنی :    1 ساعت =  60دقیقه    و  ۱دقیقه    = ۶۰ ثانیه است.

در واقع اگر بخواهیم ۷۰ ثانیه را نمایش دهیم می نویسیم:                  ا دقیقه و ۱۰ ثانیه = ۷۰ ثانیه

همچنین اگر بخواهیم ۹۰ دقیقه را نمایش دهیم می نویسیم           ۱ساعت و ۳۰ دقیقه  =  ۹۰ دقیقه    

 نکته 6:

کاهی اوقات می توان جمع و تفریق اعداد را به صورت راحت تری نیز انجام داد.

بعنوان نمونه فرض کنید می خواهیم از دو میلیارد ، پانصدو پنجاه میلیون کم کنیم .

2000 میلیون                               یکسان کردن واحدها                       2میلیارد

550میلیون   -                                                                           550 میلیون -

1450میلیون

بنابراین حاصل تفریق ( 1450 میلیون ) یا (450 میلیون +1000 میلیون ) یا ( یک میلیارد و 450میلیون ) خواهد بود.

                                                                           یک میلیارد

 نکته 4:

جمع وتفریق به روش گسترده نویسی

می خواهیم حاصل 116+873 را به روش گسترده نویسی به دست آوریم برای این کار یکی از این عددها (مثلا 116 ) را به صورت گسترده می نویسیم

6تا یکی + 1ده تایی + اصدتایی =6+10+100=116

6تایکی را به 3تا یکی اضافه می کنیم می شود 9تا یکی ، 1ده تایی را به 7تا ده تایی اضافه می کنیم می شود 8تا ده تایی و 1صدتایی را به 8تا صدتایی اضافه می کنیم می شود 9تا صدتایی

989=116+873

از این روش برای انجام تفریق نیز می توان استفاده کرد

مانند :

111=825-936

8تا صدتایی را از 9تا صدتایی ، 2تا ده تایی را از 3تا ده تایی و 5تا یکی را از 6تا یکی کم می کنیم.

 نکته 3:

گسترده نویسی اعداد

درسال گذشته با نحوه گسترده نویسی عددها آشنا شدیم. دیدیم که از این طرق میتوان بسیاری از محاسبه های مربوط به جمع ، تفریق یا ضرب را راحت تر انجام داد.مانند:

1یکی+9تا ده هزارتا+8تا صدهزارتا +7تایک میلیون تا مساوی با 7890001

 

نکات مهم فصل یک ریاضی

 ضمن عرض تسلیت به مناسبت عاشورا و تاسوعای حسینی

فر

زندان گلم نکات مهم فصل یک ریاضی را بخوبی مطالعه کنید

نکته 1:

برای خواندن یک عدد حتما لازم نیست جدول ارزش مکانی را رسم کنیم بلکه میتوانیم ارقام را سه رقم سه رقم از سمت راست جداکنیم و عدد مربوط به هر طبقه را به همراه  نام آن طبقه بخوانیم .

مانند

                                             یکی             هزار             میلیون

                                          010               002              901

                                             ده                 دو             نهصدویک

با حروف: نهصدو یک میلیون و دوهزارو ده

نتایج هفته سوم لیگ برتر

این هفته نیز لیگ با نظم و برنامه از قبل تعیین شده برگزار شد و تیم ها با جدیت بیشتری به رقابت پرداختند و جابجایی هایی در رتبه تیم ها به وجود آمد اما همچنان تیم صدر نشین تیم انشیتین های جم هستند که این هفته نیز امتیاز کامل همراه با یک کارت سبز دیگر دریافت کردند.

تکالیف روز یکشنبه 3 آبان ماه

1)حل پلی کپی  تکلیف پایان هفته (فارسی،ریاضی و علوم )

2)یک صفحه دیکته از درس 1 تا 3

گزارش تدریس در کلاس چهارشنبه 29 مهرماه

1- تدریس ریاضی (الگوها:مربعی،مثلثی،عددی و هندسی )

2)برگزاری آزمون ریاضی

3)برگزاری لیگ ریاضی

4)تدریس اجتماعی :شورا

5)آآشنا یی با هنر معرق توسط مدیر محتر م مدرسه جناب آقای افتخاری

اولیا محترم دانش آموزان لطفا فایل عکس با کیفیت، گرفته شده در آتلیه متعلق به دانش آموزان با لباس فرم آموزشگاه تا تاریخ 6 آبان ماه 94به دفتر آموزشگاه تحویل نمایید.

 

logo

اطلاعیه

در درس هنر سعی خواهد شد دانش آموزان را با هنر معرق کاری آشنا کنیم به همین خاطر وسایل زیر برای درس هنر فردا مورد نیاز می باشد:

1-اره مویی2-کمان اره3-تعدادی تیغه ارهریز4-تخته سه لا به اندازه کاغذ

تکلیف روز چهارشنبه 29 مهر ماه

فردا ارزشیابی ریاضی از صفحه ی 1تا12 داریم خوب مطالعه کنید

2-وسایل زیر راجهت درس هنر  (معرق) فردا تهیه کرده و با خود همراه داشته باشید:

اره مویی- کمان اره- تعدادی تیغه اره  ریز- به اندازه ی یک کاغذ A4یک تخته سه لا        

باسپاس از همکاری شما دوستان عزیز

تکلیف روز چهارشنبه 29 مهر ماه

مطالعه ی ریاضی از صفحه ی 1 تا 12جهت ارزشیابی

گزارش تدریس در کلاس سه شنبه 28 مهر ماه

1-تدریس ریاضی الگوها

2- ارزشیابی از درس هدیه ها بصورت شفاهی

3-قرآن تدریس درس دوم جلسه ی دوم و سوم

4-فارسی تدریس و تکمیل درس سوم(رازی و ساخت بیمارستان)