عملکرد ازمایشگاه

                         ازمایش  تشکیل رنگین کمان  با اینه تخت

                                   

نمونه عکس های ازمایشگاه

                           نمونه ای از کار بسیار مهیج دانش اموزان در زنگ ازمایش

عملکرد ازمایشگاه

           موضوع ازمایش 2:  کاغذ مچاله و صاف

           عنوان  ازمایش: مقاومت هوا

عملکرد ازمایشگاه

                   موضوع  ازمایش 1: عوامل موثر  در فرود امدن فرفره

                       عنوان  ازمایش :  فشار هوا

ازمایش 1

  فرود آمدن فرفرها

تکلیف روز سه شنبه 94/10/28

                      گزارش کار آزمایش( گیرنده های حسی ) در دفتر آزمایشگاه نوشته شود فردا 

                                         به همراه بیاورید.wink

مهارت عملکردی آزمایشکاه فصل 5و6

       دانش آموزان در یک کار گروهی باتشخیص دادن همه ی اجزای چشم ,قلب,اسکلت,گوش

             وتجزیه اجزای آن و بادر نظر گرفتن نظم وهمیاری ویاد گیری گروهی و

                  احساس لذت دوستی یک آزمون عملکردی بسیار موفق انجام دادند.enlightened

                                                                                                   خیلی خوب بود پسرم

  

 

اگر فقط یک استخوان در دست داشتیم چه می شد

با چوب بستنی و نخ هر انگشت دانش آموز را بستیم ؛یک مداد برداشتند وشروع به نوشتن کردند ولی نتوانستند خوب بنویسند

نتیجه :اگر فقط یک استخوان داشتیم و مفصل نبود نمیتوانستیم به این راحتی انعطاف پذیر باشیم

آزمایش ستون فقرات .مهره ونخاع

با استفاده از گردن مرغ "برش مقطعی دادیم وهر مهره را برش زدند ونخاع ؛ماهیچه؛مهره ها مشاهده شد