عملکرد ریاضی روز دوشنبه

با سلام و عرض احترام

ریاضی :

ارزشیابی کلاسی نسبت و تناسب برگزار شد

نمونه سوالاتی از نسبت در کلاس کار شد.

تدریس راهبرد چهارم حل مساله ( استفاده از زیرمسئله  )

تکلیف :

حل صفحه 74 کتاب کلاغ سپید

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

ضمن عرض سلام و روزبخیر

ریاضی :

حل تمرینات کتاب و نمونه سوالات مختلف از نسبت و تناسب

حل سوالات دفترچه کار در منزل واله

تکلیف :

حل سوالات صفحه 72 و 73 کتاب کلاغ سپید

تکرار و تمرین جهت آزمون نسبت و تناسب فردا

عملکرد ریاضی روز شنبه

عملکرد :

تدریس تسهیم به نسبت

حل نمونه سوالات مختلف از نسبت و تناسب

تکلیف :

تمرینات صفحه ی 58 و 59 کتاب درسی

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

ضمن عرض سلام و روز بخیر

ریاضی :

فصل 3 مبحث نسبت و تناسب تدریس شد و فعالیت ها و کار در کلاس کارشد.

تکلیف :

حل تمرینات کتاب درسی صفحه 51 و50

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت اولیا گرامی و گل پسرای باهوشم

ریاضی :

حل نمونه سوالات برگه تکلیف

تدریس کسرهای معیار

رفع اشکال از دانش آموزان

تکلیف :

لطفا کسرهای فصل 2 کتاب واله از سوال 51 تا آخر فصل پاسخ دهید. (آزمون جامع را پاسخ ندهید)

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

ریاضی :

تکرار و تمرین و حل نمونه سوالات از مبحث کسر

پاسخ و رفع اشکال از آزمون جامع واله و سوالات 1 تا 17 فصل کسر

تکلیف :

پاسخ به تست های 25 تا 40 کتاب واله فصل کسر

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

ریاضی :

حل نمونه سوال از مبحث کسر و رفع اشکال از دانش آموزان

برگزاری لیگ ریاضیات

تکلیف :

حل آزمون پایانی کتاب کلاغ سپید فصل 2

تکرار و تمرین جهت آزمون تستی فصل 1 و 2 روز شنبه

عملکرد ریاضی روزدو شنبه
ریاضی : تدریس نکات مهم فصل کسر و حل نمونه سوالات مختلف تدریس راهبرد دوم از حل مساله (الگویابی ) تکلیف : حل صفحات 55 و 56 کتاب کلاغ سپید
عملکرد ریاضی روز چهار شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

ریاضی :

تدریس ضرب مساحتی عدد مخلوط

تکلیف :

پنج شنبه : حل کاربرگ مربوط به فصل کسر

شنبه : حل آزمون جامع فصل 1کتاب واله

عملکرد ریاضی روز سه شنبه

با سلام و ضمن عرض خسته نباشید

ریاضی :

 

 

تدریس مفهوم تقسیم به روش دست ورزی

به دلیل آمادگی آزمون واله تکلیف فقط تکرار و تمرین دروس

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

با سلام عرض خسته نباشید.

حل تمرینات کتاب و رفع اشکال ـ آموزش مهارت های زندگی (رازداری)

تکلیف :

حل تمرینات کتاب کلاغ سپید 52 و 53

 

عملکرد ریاضی روز شنبه

با سلام و عرض خداقوت

ریاضی :

تقسیم کسر ها تدریس شد.

فعالیت و کار در کلاس در کلاس کار شد.

آزمون فصل کسر برگزار شد.

تکلیف :

حل تمرینات صفحه 39 کتاب درسی

عملکرد ریاضی روزچهار شنبه

ضمن عرض سلام و با آرزوی قبولی عزاداری ها

ریاضی :

رفع اشکال و حل نمونه سوال از مبحث کسر

برگزاری لیگ ریاضی

تکلیف :

حل تست های 34 تا 59 کتاب واله با پاسخ تشریحی

تکرار و تمرین فصل کسرتا اول تقسیم کسر  جهت ارزشیابی تشریحی روز شنبه

ریاضی :

تدریس ضرب کسر ها و حل فعالیت ها و کار در کلاس

تکلیف :

حل تمرینات صفحه 35 کتاب درسی

عملکرد ریاضی روز چهار شنبه

ضمن عرض سلام و خسته نباشید.

ریاضی :

حل تمرینات کتاب درسی و رفع اشکال و حل تمرینات 3 امتیازی کتاب کانگورو

لیگ ریاضیات برگزار شد.

تکلیف :

پاسخ به سوالات صفحه ی 42 ،43و 45 کتاب کلاغ سپید.

تکرار و تمرین جهت آزمون کلاسی از کسر تا جایی که تدریس شده

 

عملکرد ریاضی روز سه شنبه

ضمن عرض سلام و خسته نباشید

ریاضی :

تدریس جمع و تفریق عدد مخلوط به روش رسم شکل و رسم محور

تکلیف :

حل تمرینات صفحه 31 کتاب درسی و نمونه جمع و تفریق هایی که در دفتر نوشتید

تکرار و تمرین جهت لیگ ریاضیات

عملکرد ریاضی روزدو شنبه

ریاضی :

تدریس و یادآوری جمع و تفریق اعداد کسری ـ ساده کردن عدد کسری ـ جمع و تفریق اعداد مخلوط (گسترده ، تبدیل به کسر )

تکلیف :

صفحه 38 و 39 کتاب کلاغ سپید را حل کنید.

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

با عرض سلام و روز بخیر

ریاضی :

امروز درس اول فصل دوم جهت یادآوری دانش آموزان دوباره تدریس و از دانش آموزان ارزشیابی شد.

تبدیل عدد مخلوط به کسر(گسترده نویسی ـ تقسیم )  و برعکس در کلاس یادآوری و تدریس شد.

فعالیت و کار در کلاس توسط دانش آموزان در کلاس حل شد.

تکلیف :

پاسخ به تمرینات صفحه 25 و 26 کتاب درسی و صفحه 37 کلاغ سپید 

عملکرد ریاضی روز شنبه

با سلام و عرض ادب

ریاضی

فصل 2 تدریس (مفهوم کسر ـ انواع کسر ـ کسر بزرگتر از واحد )شد و فعالیت و کار در کلاس را  در کتاب حل کردیم.

تکلیف :

به دلیل برگزاری کلاس ریاضی امروز عصر تکلیف ریاضی نداریم.

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز نمونه سوالات کانگورو  در کلاس کار شد.

لیگ ریاضیات برگزار شد.

تکلیف : صفحه 10و11 کتاب واله با پاسخ تشریحی

مطالعه و تکرار و تمرین نکات تدریس شده

 

 

 

عملکرد ریاضی روز سه شنبه

با سلام و روزبخیر

 نمونه سوالات آزمون قبل در کلاس کارشد.

مثال هایی بیشتر از فصل اول کار کردیم.

تکلیف :

پاسخ به سوالات تستی عدد نویسی در برگه ای که تحویل دادم

تکرار و تمرین برای لیگ ریاضیات فردا

 

عملکرد ریاضی روزیک شنبه

با سلام و ضمن عرض خسته نباشید

امروز سوالات 1 تا 17 کتاب مهندس فتحی در کلاس کار شد و از دانش آموزان رفع اشکال شد.

تکلیف :

به دلیل برگزاری آزمون فصل 1 فقط تکرار و تمرین فصل 1

جهت آشنایی دانش آموزان گلم یک نمونه آزمون فصل 1 را در فایل زیر قرار می دهم .جهت استفاده دانلود کنید.

نمونه سوال فصل 1

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و آرزوی سپری کردن اوقات خوش در کنار خانواده محترم

ریاضی :

پاسخ به سوالات کانگورو و تدریس نکات مربوطه (واحد های اندازه گیری )

تکلیف :

پاسخ به سوالات پایان فصل کتاب کلاغ سپید (آزمون پایان فصل )

مطالعه و تکرار و تمرین جهت آزمون واله

 

عملکرد ریاضی روز سه شنبه

ریاضی :

تدریس نکات مهم دنباله ها (به دست آوردن تعداد و مجموع در دنباله ها )

تکلیف :

پاسخ به سوالات 29 و 30 کتاب کلاغ سپید

عملکرد ریاضی روز دو شنبه

ریاضی :

حل نمونه سوال از مبحث الگوها

یادآوری مجدد درس الگوها

رفع اشکال از دانش آموزان و حل نمونه سوالات حل مساله راهبرد رسم شکل

تکلیف :

حل تمرینات آخر فصل 18و 19

درسنامه عدد مرکب

دانش آموز کوشا جهت یادگیری بیشتر درسنامه عدد مرکب را دانلود و در منزل مطاله نمایید.

 

  عدد مرکب  

 

عملکرد ریاضی روز شنبه

ریاضی :

تدریس الگو ها و حل فعالیت و کار در کلاس

برگزاری ارزشیابی تستی از عدد نویسی و عدد مرکب

تکلیف :

حل تمرینات کتاب کلاغ سپید صفحه ی 22 و 23

عملکرد ریاضی روز چهار شنبه

با عرض سلام و خدا قوت

ریاضی :

6 سوال اول آزمون 2002 کانگورو حل شد و نکات مهم (مربع اعداد ـ مکعب اعداد و توان)  در حد فهم اعداد تدریس شد.

لیگ ریاضیات برگزار شد.

تکلیف :

حل نمونه سوالات عدد مرکب

لطفا فایل زیر را دانلود کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

 

نمونه سوال عدد مرکب

عملکرد ریاضی روز سه شنبه

با عرض سلام و خسته نباشید

ریاضی :

حل نمونه سوالات مختلف از اعداد مرکب

تکلیف :

حل تمرینات صفحه ی 18 و 21 کلاغ سپید

آمادگی برای آزمون لیگ ریاضیات

عملکرد ریاضی روزدو شنبه

با عرض سلام و خسته نباشید

عملکرد ریاضی :

تدریس ادامه عدد مرکب و حل کار در کلاس و فعالیت

تدریس راهبرد اول از حل مساله (رسم شکل )

تکلیف :

پاسخ به تمرینات صفحه 13 کتاب درسی

عملکرد ریاضی روزیک شنبه

با عرض سلام و خدا قوت خدمت اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز

گزارش عملکرد

 تدریس اعداد مرکب و حل کار در کلاس و فعالیت کتاب درسی

تکلیف :

پاسخ به سوالات صفحه ی 16 و 17 کلاغ سپید

عملکرد ریاضی روز شنبه

با سلام و عرض خدا قوت خدمت دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی

امروز هم طبق روال روز های قبل درس را با یاد و نام خدای مهربان آغاز کردیم.

ریاضی

برگزاری آزمون عدد نویسی ـ حل نمونه سوالات آزمون در کلاس

 

تکلیف :

 

حل سوالات کتاب کلاغ سپید صفحه ی 13 و14

 
عملکرد ریاضی روزچهارشنبه

با سلام و عرض خدا قوت خدمت دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی

امروز هم طبق روال روز های قبل درس را با یاد و نام خدای مهربان آغاز کردیم.

ریاضی

قسمت پایانی نکات مهم عدد نویسی تدریس و مثال هایی در این زمینه کار شد.

تمرینات کتاب کلاغ سپید  و کتاب درسی در کلاس حل شد

لیگ ریاضیات برگزار گردید.

تکلیف :

تکرار و تمرین مبحث عدد نویسی جهت ارزشیابی روز شنبه

لطفا فایل زیر که حاوی نمونه مساله های بخش عدد نویسی می باشد را دانلود کرده و پاسخ دهید.

مسائل عدد نویسی

عملکرد ریاضی روز سه شنبه

با سلام و عرض خسته نباشیدخدمت اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز

ریاضی :

حل فعالیت و کار در کلاس صفحه ی8کتاب درسی

تدریس نکات عدد نویسی 

تکلیف :

حل تمرین صفحه ی 9 در کتاب درسی

تکرار و تمرین جزوه ریاضی و نکات تدریس شده

آمادگی جهت آزمون لیگ ریاضیات فردا

گزارش و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید و تسلیت به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی

امروز هم کار خود را با یاد و نام خدای مهربون آغاز کردیم .

ریاضی :

فعالیت و کار در کلاس صفحه ی 3و4و5 در کلاس کار شد.

جهت آمادگی شرکت در لیگ ریاضیات دانش آموزان گلم گروه بندی شدند.

تکلیف :

حل تمرینات صفحه ی 5 کتاب ریاضی و پاسخ به سوالات صفحه ی 6 و7و8 کتاب ریاضی کلاغ سپید.

 

با عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام دهه محرم

امروز یک شنبه درس را با یاد و نام خدای مهربان آغاز کردیم .

عملکرد ریاضی

جهت یادآوری دانش آموزان گلم مروری بر مطالب کلاس چهارم شد. و نمونه سوالاتی در این زمینه حل کردیم. ضمنا فردا آزمون ورودی به پایه پنجم در درس ریاضی به عمل خواهد آمد. این آزمون فقط جنبه ارزیابی برای معلم دارد و تاثیری در نمرات مستمر نخواهد داشت.

 

تکالیف نوروزی ریاضی

پیشاپیش  فرارسیدن نوروز 1396 را به پسرای گلم و خانواده های گرامی تبریک می گویم

امیدوارم سال خوبی را در کنار خانواده محترم سپری کنید.

لطفا فایل زیر را دانلود کرده و در زمان تعیین شده انجام دهید.

تکالیف نوروزی ریاضی

گزارش و تکلیف پایان هفته

با سلام وآرزوی سپری کردن اوقات خوش در کنار خانواده محترم

امروزفصل اعشار به پایان رسید و  نمونه سوالات و مساله  از فصل اعشار در کلاس کارکردیم.

تکلیف :

پاسخ به سوالات صفحه ی 120 و 124 و 125 کتاب کلاغ سپید

گزارش و تکلیف روز یک شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز نمونه سوالاتی از تقارن و زاویه در کلاس کارشد.

تکلیف :

جهت تکرار و تمرین بیشتر فایل زیر را دانلود کرده و پاسخ دهید.

نمونه سوال

گزارش و تکلیف روز شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز نمونه سوالاتی ار نسبت و درصد در کلاس کار شد و نسبت مشترک به دانش آموزان تدریس شد.

تکلیف :

تکرار و تمرین جهت آزمون حل مساله

تکلیف ریاضی روز سه شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید و عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا

امروز سوالات درصد در کلاس کار شد . لطفا پسرای گل سوالات را در منزل تکرار و تمرین کنند.

تکلیف :

لطفا فایل زیر را دانلود کرده و سوالات آن را پاسخ دهید.

نمونه سوال نسبت و تناسب

گزارش و عملکرد روز یک شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز درس اول از فصل نسبت و تناسب تدریس شد.

تکلیف :

حل تمرینات کتاب درسی

گزارش و تکلیف روز شنبه

باسلام و عرض خسته نباشید

امروز آزمون از فصل کسر برگزار شد

تکلیف :

لطفا فایل زیر را دانلود کرده و به سوالات آن در دفتر ریاضی  پاسخ دهید.

کاردرمنزل ریاضی

گزارش و عملکرد روز شنبه

سلام و روز بخیر اولیا گرامی

امروز آزمون پایان ماه آبان برگزار شد

تکلیف :

لطفا اشکالات داخل برگه را در دفتر ریاضی نوشته و پاسخ دهید.

تکلیف و گزارش روز چهارشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز ریاضی حل تمرین و رفع اشکال از فصل کسر داشتیم

حل مساله :

راهبرد سوم از حل مساله جدول نظام دار تدریس شد.

تکلیف :

پاسخ به سوالات کتاب کلاغ سپید صفحه 55 و 56

تکرار و تمرین جهت آزمون پایان ماه آبان

 

گزارش و تکلیف روز شنبه

با سلام و عرض تسلیت اربعین حسینی

امروز مبحث ساده کردن کسر ها در کلاس کار شد

تکلیف  :

لطفا نمونه سوال  زیر را دانلود کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

نمونه سوالات تقسیم کسر

 

سلام خسته نباشید

امروز تمرینات کتاب فصل تقسیم کسرها حل شد و در حل مساله رفع اشکال شد.

تکلیف :

تکرار و تمرین حل مساله در منزل

گزارش و عملکردریاضی روز دوشنبه

عرض سلام و ادب خدمت دانش آموزان کوشا و اولیا گرامی

امروز مبحث تقسیم اعداد کسری تدریس و کار در کلاس و فعالیت های کتاب با کمک دانش آموزان در کلاس کار شد.

تکلیف :

حل تمرینات کتاب صفحه ی 39 کتاب درسی

تکلیف و گزارش عملکرد پایان هفته

با سلام و آرزوی سپری کردن اوقات خوش در کنار خانواده ی محترم در پایان هفته

امروز ضرب کسرها به روش کلامی تدریس شد.

تکلیف :

حل تمرینات صفحه ی 35 کتاب درسی

جهت یادگیری بیشتر فایل زیر را دانلود کرده و با دقت مطالعه نمایید.

درسنامه ی فصل کسر

 

گزارش و عملکرد روز دوشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز آزمون کلاسی از کسر و عدد مخلوط  برگزار شد. و آزمون اول از کتاب کانگورو در کلاس کارشد.

تکلیف :

پاسخ به سوالات صفحه ی 44 کتاب کلاغ سپید.

عملکرد و تکلیف ریاضی روز شنبه

سلام و عرض خسته نباشید و خدا قوت در اولین روز هفته

امروز مبحث جمع اعداد مخلوط با استفاده از رسم شکل و روش محاسباتی (تبدیل به کسر و تفکیکی )تدریس شد . دانش آموزان فعالیت های داخل کتاب را کامل کردند.

تکلیف :

حل تمرینات صفحه ی 31 کتاب درسی

نمونه سوال حل مساله

پسر سخت کوشم

لطفا فایل زیر را دانلود کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

حل مساله

گزارش و عملکرد روز سه شنبه

سلام خسته نباشید.

امروز نمونه سوالاتی از تبدیل اعداد کسری به عدد مخلوط و برعکس در کلاس کارشد.

حل مساله :

با اطمینان از فراگیری راهبرد اول حل مساله توسط دانش آموزان راهبرد دوم (الگویابی )تدریس و نمونه هایی از آن در کلاس کارشد.

تکلیف :

حل تمرینات کسرها داخل کتاب درسی

تکلیف و عملکرد روز دوشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز کسرهای بزرگتر از واحد بصورت کلامی تدریس و  فعالیت و کار در کلاس درس 1 از فصل کسرها کار شد ..

تکلیف

حل سوالات کلاغ سپید صفحه ی 37 و 38

محتوای آموزشی ریاضی

پسرای باهوش لطفا محتوای زیر را دانلود کرده و به سوالات آزمون پاسخ دهید.

 

آزمون چهارگزینه ای عدد نویسی

نمونه سوال تست ریاضی فصل 1و2

دانش آموزان گلم جهت تکرار و تمرین بیشتر نمونه سوال تست ریاضی از فصل 1و2 را در فایل زیر قرار دادم ولطفا دانلود کرده و با دقت به سوالات آن پاسخ دهید.

 

سوالات تستی فصل 1و2 ریاضی پنجم

هفته ششم لیگ برتر ریاضیات

هفته ششم لیگ برتر ریاضیات با حضور جناب آقای سجادی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

در این هفته سه تیم موفق به دریافت کارت سبز شدند.

                     

 

                 

 

محتوای آموزشی ریاضی

پسرپرتلاشم

جهت یادگیری بیشتر شما نکات مهم فصل 2( کسر ) را در فایل زیر قرار دادم لطفا آن را دانلود کرده و مطالعه نمایید.

 

نکات مهم فصل 2 ریاضی پنجم (کسر)

نتایج هفته پنجم لیگ برتر ریاضیات

هفته ای که هیچ تیمی امتیاز کامل نگرفت.

لیگ برتر ریاضیات همچون هفته های گذشته در روز چهارشنبه برگزار شد و دانش اموزان در تیم های خود مشغول رقابت با سایر تیم ها بودند که در نهایت این هفته تیمی نتوانست امتیاز کامل کسب کند.

برنامه امتحانی آبان ماه

به اطلاع اولیا و دانش آموزان عزیز می رسانم طبق برنامه زیر هفته آینده آزمون های آبان ماه برگزار خواهد شد.

شنبه:ریاضی

یکشنبه:هدیه ها

دوشنبه:فارسی

سه شنبه:اجتماعی

چهارشنبه:علوم

محتوای آموزشی ریاضی (آزمون)

عزیزانم لطفا فایل سوالات آزمون فصل اول را دانلود کرده و در زمانبندی مناسب سوالات آن را پاسخ دهید.

 

محتوای آموزشی ریاضی ( آزمون چهارگزینه ای فصل اول )

محتوای آموزشی ریاضی

دانش آموزان گلم خدا قوت

جهت یادگیری بیشتر شما عزیزان محتوای آموزشی فصل اول ریاضی (عدد نویسی و اعداد مرکب ) را آماده کردم. لطفا از فایل زیر دانلود کرده و مطالعه نمایید.

 

فصل اول ریاضی ( عدد نویسی و اعداد مرکب )

برگزاری هفته چهارم لیگ برتر ریاضیات

چهارشنبه این هفته چهارمین هفته لیگ برتر ریاضیات برگزار شد که دانش آموزان به هماهنگی نسبی باهم رسیده اند و به تعدادی از اهداف مورد نظر در این طرح رسیده ایم.

این هفته فقط یک تیم امتیاز کامل کامل و تیم های تعقیب کننده صدرنشین همچنان تلاش می کنند تا رقابت را در بالای جدول فشرده و سخت تر کند.

گزارش هفته دوم لیگ برتر ریاضیات

امروز از همان دقایق اولیه شروع کلاس سوال بین همه دانش آموزان این بود که این هفته چه سوالاتی داده خواهد شد؟

ساعت دوم لیگ شروع شد و دانش آموزان این هفته با همکاری بیشتر و جدیتی که نشان از علاقه آن ها به این لیگ داشت به سوالات فکر می کردند و نکته جالب پیشی گرفتن تیم انیشتین های جم از رقبا بود که این هفته توانست نه تنها به تمام سوالات پاسخ صحیح بدهد که حتی اولین کارت سبز مسابقات هم به نام خودشان ثبت کردند.

رقابت همچنان بین بقیه تیم ها فشرده و سنگین هست و مطمنا در هفته سوم شاهد تغییر رتبه تیم ها خواهیم بود.