تکلیف علوم روز سه شنبه94/09/17
۹۴/۰۹/۱۶ ۰۸:۲۶:۰۵

تکمیل کردن ادامه سوالات  علوم خیلی سبزتا صفحه51

پسر باهوشم برای امادگی بیشتر در کلاس از قسمت علوم نمونه سوالات مهم را کار کنwink