گزارش روز یکشنبه1394/09/22
۹۴/۰۹/۲۲ ۱۳:۰۹:۰۷

سلام و روزبخیر خدمت اولیا بزرگوار

ریاضی سوالات کتاب کلاغ حل کردیم.

فارسی تدریس درس حکایت

فارسی قید تدریس شد.

کامپیوتر داشتیم.

هدیه و قرآن تدریس و پرسش وپاسخ صورت گرفت.