پیش ثبت نام سال تحصیلی95-96آغاز شد
۹۴/۱۰/۲۱ ۱۲:۱۲:۵۵

ازدید کنندگان عزیز می توانند برای پیش ثبت نام در مجتمع آموزشی نخبگان به آدرس زیر رفته و به صورت اینترنتی پیش اقدام کنند.