تکلیف روز سه شنبه 94/10/28
۹۴/۱۰/۲۸ ۰۹:۴۴:۲۲

               ۵ سوال از تعادل اهرم ها از کتاب خیلی سبز با حل کامل مسئله در یک برگ A4

                     سوالات:

                                   سوال۱۵ صفحه۸۱(دوسوال انتخابی)

                                    سوال۱۷  صفحه۸۱(هر سه سوال جداګانه)