اطلاعیه آزمون هماهنگ
۹۵/۰۸/۲۴ ۲۱:۵۱:۰۹

دانش آموزان عزیز  و والدین گرامی

آزمون هماهنگ واله ویژه پایه های پنجم و ششم

روز جمعه مورخه 28آبان ماه 95 ساعت 9صبح

در محل دبستان نخبگان برگزار می شود.