گزارش و عملکرد روز شنبه
۹۵/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰:۱۸

سلام و روز بخیر اولیا گرامی

امروز آزمون پایان ماه آبان برگزار شد

تکلیف :

لطفا اشکالات داخل برگه را در دفتر ریاضی نوشته و پاسخ دهید.