عملکرد ازمایشگاه
۹۶/۰۹/۱۴ ۲۲:۳۹:۰۳

                    با عرض تبریک میلاد نور

  عکس های  زیبای  از  کنفرانس  علوم دانش اموزان  و ازمایش  تصویر شمع  روی   پرده